RB EBI 41/2020 – Wykup obligacji serii N44

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 października 2020 roku dokonał wykupu 420 szt. Obligacji serii N44 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej