RB EBI 20/2021 – Wykup obligacji serii O5

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2021  roku dokonał wykupu 1.242 szt. Obligacji serii O5 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżącei Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej