RB ESPI 38/2021 – Zawiadomienie o transakcjach osób blisko związanych

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje,
iż w dniu 2 lipca 2021 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia o transakcjach osoby blisko związanej
z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze.

Zawiadomienia złożyła spółka Aforti Factor S.A.

Przedmiotowe zawiadomienia Emitent załączył do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Czytaj dalej

Załącznik 1

Załącznik 2