RB ESPI 51/2021 – Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – wrzesień 2021 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za wrzesień 2021 roku.

  • Wymiana walut na platformach online

Wartość obrotu na platformie wymiany walut we wrześniu 2021 r. wyniosła ok. 532,02 mln PLN oraz była wyższa o 145,26 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach 2021 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom  ok. 3 427,30 mln PLN, co oznacza wzrost o 179,77 % rok do roku.

  • Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych we wrześniu 2021 r. wyniosła ok.  92,59 mln PLN oraz była wyższa
o 12,30 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach 2021 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 575,66 mln PLN, co oznacza wzrost o 11,56 % rok do roku.

  • Sfinansowane wierzytelności

We wrześniu 2021 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok.  0,26 mln PLN oraz była niższa o 88,16 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok.  8,06 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 66,07% rok do roku.

  • Łączna sprzedaż

We wrześniu 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 136,97 mln EUR i była wyższa o 101,13 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok.  878,94 mln EUR, co oznacza wzrost o 119,77 % rok do roku.

  • Łączna liczba klientów

We wrześniu 2021 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 6 483.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za wrzesień 2021 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj wiecej