RB EBI 60/2021 – Wykup obligacji serii O26

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 grudnia  2021  roku dokonał wykupu 333 szt. Obligacji serii O26 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj wiecej