RB ESPI 66/2021 – Zakończenie oferowania akcji w ramach oferty prywatnej Aforti PLC

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 55/2021 z dnia 25 października  2021 roku dotyczącego zakończenia piątego oferowania akcji w ramach oferty prywatnej Aforti PLC informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał w dniu 30.12.2021 roku od swojej spółki zależnej Aforti PLC z siedzibą w Londynie informację o zakończeniu przez nią szóstej rundy oferowania akcji nowej emisji w ramach oferty prywatnej.

W szóstej rundzie udział wziął jeden inwestor, którzy objął łącznie 2.678.511 akcji Aforti PLC za kwotę 2.678.511 GBP potwierdzając wycenę spółki po wpłaconym kapitale na poziomie  ok 41,35 milionów GBP.

Po transakcji Aforti Holding S.A. posiada bezpośrednio 33 988 187 akcji Aforti PLC (stanowiących 82,20% kapitału zakładowego), natomiast w posiadaniu  inwestorów indywidualnych pozostaje 7 361 365  akcji Aforti PLC (stanowiących 17,80% kapitału zakładowego) o łącznej wartości 7 361 365  GBP.

Podjęte czynności pozwalają na kontynuowanie działań prowadzonych przez brokera z Wielkiej Brytanii zmierzających do pośredniego upublicznienia spółki zależnej Emitenta, Aforti Exchange S.A. z siedzibą w Warszawie na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz pozyskania
kolejnych 4,5 miliona funtów brytyjskich w ramach pierwszej oferty publicznej na LSE.

Oferowanie akcji nowej emisji w ofercie prywatnej spółki  zależnej Aforti PLC oraz sprzedaż akcji  Aforti PLC przez Emitenta związane jest z kolejnym etapem działań  zmierzającym do dalszej realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj więcej