RB ESPI 01/2023 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – grudzień 2022 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za grudzień 2022 roku.

  • Wymiana walut na platformach online

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w grudniu 2022 r. wyniosła ok. 520,74 mln PLN oraz była wyższa o 10,78 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwunastu miesiącach 2022 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom  ok. 5 575,57 mln PLN, co oznacza wzrost o 14,34 % rok do roku.

  • Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w grudniu 2022 r. wyniosła ok.  72,07 mln PLN oraz była wyższa o 53,46% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwunastu miesiącach 2022 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 978,72 mln PLN, notując wzrost o 30,50 % rok do roku.

  • Sfinansowane wierzytelności

W grudniu 2022 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 0,72 mln PLN oraz była wyższa o 58,62% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwunastu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok.  4,93 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 49,27% rok do roku.

  • Łączna sprzedaż

W grudniu 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 141,50 mln EUR i była wyższa o 24,65 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwunastu miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok.  1 563,80 mln EUR, co oznacza wzrost o  25,98 % rok do roku.

  • Łączna liczba klientów

W grudniu 2022 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 7 337 oraz była wyższa o 10,58 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za grudzień 2022 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Czytaj dalej

Jedna myśl na temat “RB ESPI 01/2023 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – grudzień 2022 r.”

Możliwość komentowania jest wyłączona.