RB ESPI 8/2023 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – kwiecień 2023

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za kwiecień 2023 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w kwietniu 2023 r. wyniosła ok. 382,88 mln PLN oraz była wyższa o 2,55% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach 2023 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 1926,54 mln PLN, co oznacza wzrost o 34,99% rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w kwietniu 2023 r. wyniosła ok. 113,38 mln PLN oraz była wyższa o 220,53% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach 2023 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 415,67 mln PLN, notując wzrost o 95,57% rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
W kwietniu 2023 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wyniosła ok. 1,47 mln PLN oraz była wyższa o 247,36% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok. 3,47 mln PLN wierzytelności, notując wzrost o 103,43% rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
W kwietniu 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 118,67 mln EUR i była wyższa o 21,65% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 559,24 mln EUR, co oznacza wzrost o 42,91% rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
W kwietniu 2023 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wyniosła 7 518 oraz była wyższa o 9,74% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za kwiecień 2023 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Czytaj dalej

2 myśli na temat “RB ESPI 8/2023 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – kwiecień 2023”

Możliwość komentowania jest wyłączona.