RB EBI 21/2023 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2022

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o dokonaniu zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2022 rok.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 14/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2022 roku zadeklarowano na dzień 14 lipca 2023 roku.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 19/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zarząd Spółki poinformował o wypowiedzeniu przez firmę audytorską umowy na badanie sprawozdań finansowych za rok 2022.

Aktualnie Zarząd prowadzi rozmowy z firmami audytorskimi w przedmiocie zawarcia nowej umowy na badanie sprawozdań finansowych za rok 2022, jednak do dnia dzisiejszego nie zostały one sfinalizowane.

W tej sytuacji Zarząd Spółki informuje, iż dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2022 rok. Zarząd w prowadzonych rozmowach wyznacza jako warunek podpisania umowy nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2022 na dzień 31 sierpnia 2023 roku i taki też termin wskazuje obecnie jako nowy w ramach zmiany harmonogramu.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.

Konieczność zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2022 wynika z przyczyny obiektywnej jaką jest wypowiedzenie umowy przez dotychczasową firmę audytorską. Zarząd dokłada starań, aby zminimalizować skutki zaistniałej sytuacji chroniąc jednocześnie interesy Spółki.

Załącznik