RB EBI 12/2024 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2022 i 2023

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o dokonaniu zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2022 i rok 2023.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 10/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2022 rok zadeklarowano na dzień 31 maja 2024 roku.

Zarząd Spółki raportem bieżącym EBI nr 26/2023 z dnia 3 listopada 2023 roku poinformował o zawarciu umowy o przeprowadzenie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2022 i 2023. Badanie sprawozdań finansowych za rok 2022 nie zostanie ukończone przed dniem 31 maja 2024 roku.

W tej sytuacji Zarząd Spółki informuje, iż dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2022 rok oraz wskazuje dzień 28 czerwca 2024 roku jako nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2022 i taki też termin wskazuje obecnie jako nowy w ramach zmiany harmonogramu.

Dodatkowo Zarząd wskazuje, iż raportem bieżącym EBI nr 1/2024 z dnia 2 stycznia 2024 roku poinformował o wyznaczeniu daty 31 maja 2024 roku jako terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok. W związku nieopublikowaniem raportu za 2022 rok Zarząd dla zachowania transparentności zdecydował o przełożeniu publikacji raportu za 2023 rok i wyznaczeniu wspólnego terminu publikacji dla obu raportów. Wobec czego Zarząd wyznacza dzień 28 czerwca 2024 roku jako termin publikacji raportu za rok 2023.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT