Terminowy wykup obligacji odsetkowych serii B wyemitowanych przez Aforti Finance S.A.

Czytaj całość