Aforti Holding sprzedał w ofercie prywatnej akcje Aforti Finance za 6,9 mln zł

Aforti Holding – spółka notowana na NewConnect od sierpnia 2011 roku, oferująca przedsiębiorcom z sektora MSP usługi pożyczkowe, windykacyjne i faktoringowe oraz zarządzająca platformą wymiany walut online dla firm – sprzedała w ramach oferty prywatnej 1.334.872 akcje spółki zależnej Aforti Finance za 6,9 mln zł.

Cena sprzedaży za jedną akcję wyniosła 5,20 zł, a tym samym Aforti Finance wycenione zostało na 57,2 mln zł. Przed transakcją Aforti Holding posiadał 9.262.632 akcje spółki zależnej Aforti Finance, stanowiących 84,21 proc. jej kapitału zakładowego, a obecnie kontroluje 72,07 proc. kapitału. Debiut Aforti Finance na New Connect jest planowany na przełom II i III kwartału 2018 roku.

Aktywność Aforti Finance na rynku kapitałowym jest jednym z elementów realizacji strategii Grupy Aforti na lata 2018-2020, która zakłada – poza przejściem Aforti Holding na rynek główny GPW na przełomie 2018 i 2019 roku oraz debiutem Aforti Finance na New Connect – również upublicznienie na rynku zagranicznym spółki fintechowej Aforti Exchange.

Internetowa platforma wymiany walut dla firm, zarządzana przez Grupę AFORTI, jest dostępna aktualnie na rynku polskim i rumuńskim, a niebawem spółka rozpocznie działalność operacyjną w Bułgarii. Kolejnym etapem rozwoju będzie ekspansja zagraniczna e-kantoru do co najmniej 7 kolejnych krajów, tj.: Czechy, Węgry, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Albania oraz Macedonia. Finalnie – w ciągu najbliższych lat – w lokalizacjach, w których działalność rozpocznie Aforti Exchange, planowany jest również rozwój międzynarodowy Aforti Finance, specjalizującej się w finansowaniu pozabankowym firm z sektora MSP. Od 2016 roku do końca I kwartału 2018 roku wartość pożyczek udzielonych przedsiębiorcom przez Aforti Finance wyniosła niemal 55 mln zł.

pożyczki 1q

Doskonała pozycja Aforti Finance na krajowym rynku pożyczkowym, a tym samym mocna kondycja finansowa spółki sprawiają, że jest to idealny moment na jej upublicznienie. Wycena akcjisprzedawanych w ofercie prywatnej za 5,2 zł za akcję – potwierdza, że decyzja o ich wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect jeszcze w 2018 roku pozwoli na dywersyfikację źródeł finansowania, a tym samym przeznaczenie części pozyskanych środków na dalszy dynamiczny rozwój Aforti Finance w Polsce i poza jej granicami. Co istotne – strategia Aforti Holding jasno i wyraźnie zakłada, że sprzedaż akcji Aforti Finance, jak też potencjalnie innych spółek zależnych, będzie prowadzona tylko w takim stopniu, który nie spowoduje utraty kontroli i pozycji dominującej Aforti Holding względem podmiotów zależnych podkreśla Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Aforti Holding.

W 2018/2019 roku Grupa Aforti – w odniesieniu do Aforti Finance – planuje m.in. wprowadzenie usługi składania wniosków online oraz uruchomienie własnego call center, dzięki któremu możliwa będzie sprawna i efektywna obsługa klientów.

W 2017 roku wartość pożyczek udzielonych przez Aforti Finance dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniosła niemal 36,23 mln zł przy 465 pozytywnie zaopiniowanych wnioskach (z 2317 złożonych w tym okresie na łączną kwotę ponad 191 mln zł).

Tym samym spółka Aforti Finance odnotowała ponad 867 proc. wzrost pod względem wartości udzielonego przedsiębiorcom wsparcia finansowego, przy jednoczesnym wzroście ilościowym na poziomie 347 proc. w odniesieniu do liczby wniosków, które zostały sfinalizowane wypłatą pożyczki.