Terminowy wykup obligacji serii M26 RB 42/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/27/10/2016 z dnia 27 października 2016 r., dokonał wykupu 324 szt. Obligacji serii M26 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej