Terminowy wykup obligacji serii M16  RB 79/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:  „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 01 sierpnia 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/19/07/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., dokonał wykupu 675 szt. Obligacji serii M16 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej