Terminowy wykup obligacji serii M25 RB 107/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 07 listopada 2018 roku, zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/25/10/2017 z dnia 25 października 2017 r., dokonał wykupu 150 szt. Obligacji serii M25 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej