Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku RB 4/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

Raporty kwartalne:
Raport za IV kwartał 2018, data publikacji 14 lutego 2019;
Raport za I kwartał 2019 roku, data publikacji 15 maja 2019;
Raport za II kwartał 2019 roku, data publikacji 14 sierpnia 2019;
Raport za III kwartał 2019 roku, data publikacji 14 listopada 2019.

Raport roczny za 2018 rok, data publikacji 30 maja 2019 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej