Terminowy wykup obligacji serii N6 RB 16/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13 lutego 2019 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/01/02/2017 z dnia 01 lutego 2017 r., dokonał wykupu 750 szt. Obligacji serii N6 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej