Złożenie wniosku o licencję EMI przez Aforti, UAB RB 55/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2019 z dn. 09.07.2019 r. dot. rejestracji spółki zależnej Aforti, UAB z siedzibą w Wilnie (dalej: „Aforti, UAB”, „Spółka Zależna”), przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 lipca 2019 r. Spółka Zależna złożyła wniosek o udzielenie licencji instytucji pieniądza elektronicznego EMI (ang. E-Money Institution) do litewskiej instytucji nadzoru rynku finansowego.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki Zależnej, proces uzyskania licencji może potrwać od 3 do 12 miesięcy, zaś jego ostateczna długość związana jest z opracowaniem dodatkowych dokumentów, o które instytucja nadzoru na Litwie może dodatkowo poprosić.

Uzyskanie licencji instytucji EMI umożliwiłoby Aforti, UAB prowadzenie obsługi transakcji pieniądza elektronicznego m.in. przelewów na rachunki osób trzecich oraz obsługę kart i rachunków płatniczych.

Emitent poinformuje o uzyskaniu w/w licencji odrębnym komunikatem bieżącym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

czytaj więcej