Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 roku RQ 60/2019

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport jednostkowy oraz skonsolidowany za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej

Aforti Holding SA – Raport za 2Q 2019 – PL

Aforti Holding SA – Report 2Q 2019 – ENG

Aforti Holding SA – Prezentacja 2Q 2019 – PL

Aforti Holding SA – Presentation 2Q 2019 – ENG