RB ESPI 8/2020 – Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Aforti – luty 2020 r.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Aforti za luty 2020 roku.

1)    Pożyczki dla przedsiębiorców
W lutym 2020 r. łączna wartość pożyczek udzielonych w Polsce oraz w Rumunii przez Aforti Finance osiągnęła wartość 1 000 751,70 zł, co w odniesieniu do tego samego miesiąca w 2019 r. stanowi spadek o 57,09%. Wartość złożonych wniosków wyniosła 6 660 362,88 zł, jest to wynik niższy o 77,21% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Narastająco, na koniec lutego 2020 r. łączna wartość pożyczek udzielonych przedsiębiorcom w kraju i za granicą wyniosła 1 562 355,81 zł, czyli o 69,82 proc. mniej niż w roku poprzednim. Jednocześnie, łączna wartość wniosków pożyczkowych również uległa obniżeniu o 75,65 proc.  do poziomu 11 843 599,21 złotych.

2)    Wymiana walut na platformach online
Łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut w Polsce oraz w Rumunii w lutym 2020 r. wyniosła  101 389 901,18 zł i była niższa o 43,16% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Po dwóch miesiącach br. łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut w kraju i za granicą osiągnęła poziom 204 284 043,18 zł, co oznacza obniżkę o 45,54 proc. rok do roku.

3)    Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w lutym 2020 r. wyniosła 31 835 106,80 zł. Stanowi to obniżkę o 27,60% rok-do-roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 8568 i była wyższa o 6,89% w porównaniu do lutego 2019 r.

W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach 2020 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom 50 013 359,79 zł, co oznacza spadek o 34,36 procent. Jednocześnie nastąpił wzrost o 30,15 proc. liczby zleceń do 16 289.

4)    Sfinansowane wierzytelności
W lutym 2020 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor wynosiła 2 311 771,60 zł i była niższa o 31,77% niż przed rokiem.

Narastająco, po dwóch miesiącach br. Aforti Factor sfinansowała łącznie 4 277 144,56 zł wierzytelności, notując obniżkę o 44,98 proc. w odniesieniu do roku poprzedniego.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za luty 2020 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podane kwoty zostały przeliczone na PLN w oparciu o średni kurs NBP z dnia 29.02.2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

czytaj więcej