RB ESPI 40/2020 – Zawiadomienie wycofaniu się z podpisanego listu intencyjnego

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Spółka”, „Emitent” informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 8 lipca 2020 r. z uwagi na upływ terminu określonego w liście intencyjnym jako termin zakończenia transakcji, co wpłynęło na zmianę oceny transakcji przez Spółkę, Emitent zdecydował się nie kontynuować współpracy ze spółką notowaną na rynku głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych, w zakresie osiągnięcia celu wskazanego w liście intencyjnym – opisanego w raporcie bieżącym ESPI nr 18/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku.

Jednocześnie Emitent informuję, że w dalszym ciągu upublicznienie spółki Aforti Exchange na jednej z zagranicznych giełd papierów wartościowych pozostaje celem strategicznym oraz przedmiotem bieżących działań grupy kapitałowej Aforti. Obecnie rozważane są scenariusze zmierzające do realizacji powyższego celu m.in. poprzez upublicznienie na “LSE” w Londynie. W związku z tym, prowadzone są w tej sprawie rozmowy z brokerem operującym na rynku brytyjskim, wspierającym grupę Emitenta w  realizacji tego projektu.

O podjęciu następnych istotnych kroków, Emitent będzie informował kolejnymi raportami bieżącymi.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Zobacz więcej