RB EBI 46/2021 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla obligacji w Rumunii

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu EBI 39/2020 z dnia 4 września 2020 roku dotyczącego emisji i przydziału obligacji w Rumunii, informuje, iż po rozpoznaniu wniosku Emitenta o wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii AFH25 w dniu 8 października 2021 r. Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BSE) podjęła decyzję o dopuszczeniu do obrotu  wyemitowanych przez Aforti Holding S.A. obligacji, będących przedmiotem wniosku o dopuszczenie w Wielostronnym Systemie Obrotu administrowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie S.A., w ramach Sekcji Instrumentów Finansowych notowanych na SMT.

Wtorek, 12 października 2021 roku będzie pierwszym dniem obrotu obligacji wyemitowanych przez Aforti Holding S.A. w Wielostronnym Systemie Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie pod warunkiem zawarcia stosownej umowy pomiędzy stronami.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Czytaj więcej