RB EBI 59/2021 – Przedterminowy wykup obligacji

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego:

a) nr 86/2018 z dn. 17.12.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O25, niniejszym informuje, że w dniu 29 listopada 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 225 obligacji serii O25 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O25.

b) nr 2/2019 z dn. 11.01.2019 r. ws. przydziału obligacji serii P, niniejszym informuje, że w dniu 30 listopada 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 40 obligacji serii P celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii P.

Podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej