RB ESPI 13/2022 – Zakończenie oferowania akcji w ramach oferty prywatnej Aforti PLC

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 66/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku dotyczącego zakończenia szóstego oferowania akcji w ramach oferty prywatnej Aforti PLC informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał w dniu 06.05.2022 roku od swojej spółki zależnej Aforti PLC z siedzibą w Londynie informację o zakończeniu przez nią siódmej rundy oferowania akcji nowej emisji w ramach oferty prywatnej.

W siódmej rundzie udział wziął jeden inwestor, którzy objął łącznie 320.754 akcji Aforti PLC za kwotę 481.131 GBP.

Po transakcji Aforti Holding S.A. posiada bezpośrednio 34 154 172 akcje Aforti PLC (stanowiących 81,96% kapitału zakładowego), natomiast w posiadaniu  pozostałych inwestorów pozostaje 7 516 134  akcji Aforti PLC (stanowiących 18,04% kapitału zakładowego) o łącznej wartości 11 274 201  GBP.

Podjęte czynności pozwalają na kontynuowanie działań prowadzonych przez brokera z Wielkiej Brytanii zmierzających do pośredniego upublicznienia spółki zależnej Emitenta, Aforti Exchange S.A. z siedzibą w Warszawie na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz pozyskania
kolejnych 4,5 miliona funtów brytyjskich w ramach pierwszej oferty publicznej na LSE.

Oferowanie akcji nowej emisji w ofercie prywatnej spółki  zależnej Aforti PLC oraz sprzedaż akcji  Aforti PLC przez Emitenta związane jest z kolejnym etapem działań  zmierzającym do dalszej realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj więcej