RB ESPI 20/2022 Zawarcie umów nabycia akcji w spółce Mori Capital Management

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 12 lipca 2022 r. Emitent podpisał ze spółką Alpine Limited, z siedzibą na Guernsey (Baliwat Guernsey) umowy nabycia akcji w spółce Mori Capital Management Limited z siedzibą w Sliema, Republika Malty.

Na podstawie ww. umów Emitent nabywa z dniem 12 lipca 2022 r. 9980 akcji stanowiących 4,99% kapitału i 4,99% głosów na walnym zgromadzeniu oraz nabywa 160.020 akcji stanowiących 80,01% kapitału zakładowego i 80,01% głosów na walnym zgromadzeniu Mori Capital Management Limited pod warunkiem uzyskania zgody Malta Financial Services Authority (MFSA) na nabycie większościowego pakietu akcji (warunkowa umowa nabycia akcji). W przypadku braku zgody MFSA do dnia 01 lipca 2023r warunkowa umowa nabycia 160.020 akcji wygasa lub strony mogą przedłużyć okres oczekiwania na zgodę MFSA. Warunkowa umowa nabycia 160.020 akcji przewiduje, że zamknięcie transakcji nastąpi w terminie 5 dni od daty uzyskania zgody MFSA.  Emitent zamierza niezwłocznie wystąpić do MFSA o udzielenie ww. zgody.

Mori Capital Management Limited jest licencjonowaną firmą inwestycyjną w Republice Malty zajmująca się zarzadzaniem aktywami. Spółka obecnie zarządza dwoma funduszami inwestycyjnymi Mori Eastern European Fund i Mori Otoman Fund z siedzibą w Dublinie, w Republice Irlandii. Na dzień 25 lutego 2022 r.  wartość aktywów netto będących pod zarządzaniem Mori Capital Management Limited wynosiła 63,5 mln EUR.

Nabycie akcji Mori Capital Management Limited stanowi realizację strategii Emitenta, w której jednym z filarów jest rozwój działalności asset management. Działalność ta będzie rozwijana za pośrednictwem Mori Capital Management wspólnie z partnerem biznesowym posiadającym duże doświadczenie na rynku zarządzania funduszami, jako akcjonariuszem mniejszościowym Mori Capital Management.

O dalszych etapach inwestycji Emitent będzie informował w stosownych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj dalej

Jedna myśl na temat “RB ESPI 20/2022 Zawarcie umów nabycia akcji w spółce Mori Capital Management”

Możliwość komentowania jest wyłączona.