RB ESPI 22/2022 Zawiadomienie o transakcjach osób blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje,
iż w dniu 31 sierpnia 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą  pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze.

Zawiadomienie złożyła spółka Ketys Capital Sp. z o.o.

Przedmiotowe zawiadomienie Emitent załączył do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Czytaj dalej

Załącznik