RB ESPI 23/2022 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – sierpień 2022 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za sierpień 2022 roku.

  • Wymiana walut na platformach online

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w sierpniu 2022 r. wyniosła ok. 477,16 mln PLN oraz była wyższa o 21,90 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2022 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom  ok. 2 889 mln PLN, co oznacza wzrost o 1,88 % rok do roku.

  • Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w sierpniu 2022 r. wyniosła ok.  105,78 mln PLN oraz była wyższa o 149,71 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2022 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 777,20 mln PLN, notując wzrost o 60,89 % rok do roku.

  • Sfinansowane wierzytelności

W sierpniu 2022 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 0,21 mln PLN oraz była niższa o 28,68% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok.  2,69 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 65,43% rok do roku.

  • Łączna sprzedaż

W sierpniu 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 139,03 mln EUR i była wyższa o 44,19 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok.  874,71 mln EUR, co oznacza wzrost o  17,89 % rok do roku.

  • Łączna liczba klientów

W sierpieniu 2022 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 7 137 oraz była wyższa o 10,87 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za sierpień 2022 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj dalej