RB EBI 1/2023 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

Raporty kwartalne:

Raport za IV kwartał 2022, data publikacji 14 lutego 2023;

Raport za I kwartał 2023 roku, data publikacji 15 maja 2023;

Raport za II kwartał 2023 roku, data publikacji 14 sierpnia 2023;

Raport za III kwartał 2023 roku, data publikacji 14 listopada 2023.

Raport roczny za 2022 rok, data publikacji 31 maja 2023 roku.

Czytaj dalej