RB ESPI 4/2023 Zawiadomienie o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 11 stycznia 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcji osoby pełniącej w Spółce obowiązki zarządcze.

Zawiadomienie złożył Pan Klaudiusz Sytek.

Przedmiotowe zawiadomienie Emitent załączył do niniejszego raportu.

Czytaj dalej

Załącznik