RB ESPI 5/2023 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – styczeń 2023 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za styczeń 2023 roku.

  • Wymiana walut na platformach online

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w styczniu 2023 r. wyniosła ok. 463,93 mln PLN oraz była wyższa o 50,54 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jednym miesiącu 2023 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom  ok. 463,93 mln PLN, co oznacza wzrost o 50,54 % rok do roku.

  • Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w styczniu 2023 r. wyniosła ok. 75,38 mln PLN oraz była wyższa o 3,76% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jednym miesiącu 2023 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 75,38 mln PLN, notując wzrost o 3,76 % rok do roku.

  • Sfinansowane wierzytelności

W styczniu 2023 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 0,49 mln PLN oraz była niższa o 28,64% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jednym miesiącu bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok. 0,49 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 28,64% rok do roku.

  • Łączna sprzedaż

W styczniu 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 128,70 mln EUR i była wyższa o 41,49 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po pierwszym miesiącu 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok.  128,70 mln EUR, co oznacza wzrost o  41,49 % rok do roku.

  • Łączna liczba klientów

W styczniu 2023 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 7 381 oraz była wyższa o 10,42 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za styczeń 2023 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Czytaj dalej

Jedna myśl na temat “RB ESPI 5/2023 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – styczeń 2023 r.”

Możliwość komentowania jest wyłączona.