Podsumowanie Stycznia 2023

Szanowni Państwo,

Grupa AFORTI podsumowała pierwszy miesiąc 2023 roku. Z bardzo dobrymi wynikami wkroczyliśmy w nowy rok.

W styczniu 2023 Grupa AFORTI osiągnęła łączną wartość sprzedaży w wysokości 128,70 mln EUR i była wyższa o 41,49 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

AFORTI Exchange: Bardzo cieszą nas wyniki wypracowane za pomocą platformy wymiany walut w styczniu 2023 r., które wyniosły ok. 463,93 mln PLN oraz były wyższe o 50,54 % w porównaniu do wyników osiągniętych w ubiegłym roku.

AFORTI Factor: Wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła ok. 0,49 mln PLN oraz była niższa o 28,64% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

AFORTI Collections: W ostatnim miesiącu wartość zleceń windykacyjnych spółki wyniosła ok. 75,38 mln PLN oraz była wyższa o 3,76% porównując do stycznia 2022 roku.

Zachęcamy do przeczytania raportu bieżącego.