RB ESPI 7/2023 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – marzec 2023 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za marzec 2023 roku.

–     Wymiana walut na platformach online

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w marcu 2023 r. wyniosła ok. 570,42 mln PLN oraz była wyższa o 63,22% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
W ujęciu narastającym, po trzech miesiącach 2023 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 1543,66 mln PLN, co oznacza wzrost o 46,49% rok do roku.

–     Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w marcu 2023 r. wyniosła ok. 136,19 mln PLN oraz była wyższa o 156,09% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
W ujęciu narastającym, po trzech miesiącach 2023 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 302,16 mln PLN, notując wzrost o 70,55% rok do roku.

–     Sfinansowane wierzytelności

W marcu 2023 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wyniosła ok. 0,66 mln PLN oraz była wyższa o 179,71% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
W ujęciu narastającym, po trzech miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie ok. 2,00 mln PLN wierzytelności, notując wzrost o 55,21% rok do roku.

–     Łączna sprzedaż

W marcu 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 168,62 mln EUR i była wyższa o 75,55% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
W ujęciu narastającym, po trzech miesiącach 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 440,55 mln EUR, co oznacza wzrost o 49,96% rok do roku.

–     Łączna liczba klientów

W marcu 2023 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wyniosła 7478 oraz była wyższa o 9,94% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za marzec 2023 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Czytaj dalej