RB EBI 13/2023 Obowiązek zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą i kara pieniężna Aforti Holding Spółka Akcyjna (PLMNTHL00016)

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 26 czerwca 2023 roku uchwały nr 652/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku w przedmiocie nałożenia na Spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą oraz nałożenia kary pieniężnej w wysokości 15.000 zł.

Spółka jest zobowiązana do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia ww. uchwały. Umowa powinna zostać zawarta w zakresie wynikającym z § 18 ust. 2 pkt 3 i 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu co najmniej na okres jednego roku. Informacja o zawarciu umowy zostanie podana do publicznej wiadomości osobnym komunikatem.

Zgodnie z treścią ww. uchwały przyczyną nałożenia kary finansowej jest nieprzekazanie przez Spółkę raportu rocznego w terminie do dnia 31 maja 2023 roku.

Zarząd Emitenta informuje, iż nieprzekazanie raportu rocznego Spółki za rok 2022 wynika z obszernej ilości danych do analizy niezbędnych do zakończenia audytu i w historii prawie 12-letniej notowań akcji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW jest to drugi przypadek nieprzekazania raportu okresowego po terminie.

Przeczytaj raport