RB EBI 14/2023 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2022 Aforti Holding Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o dokonaniu zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2022 r.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr RB EBI 11/2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2022 r. zadeklarowano na dzień 29 czerwca 2023 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2022 rok oraz wyznacza nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2022 na dzień 14 lipca 2023 roku.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.

Konieczność zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2022 wynika z obszernej ilości danych do analizy a niezbędnych do zakończenia audytu.

Załącznik