Zajęcie przez Zarząd stanowiska w sprawie publikacji artykułu prasowego.

Szanowni Państwo,

W związku z publikacją artykułu prasowego na temat rzekomej działalności AFORTI Holding zachęcamy Państwa do przeczytania oświadczenia Zarządu AFORTI konfrontujące nieprawidłowości które pojawiły się w publikacji.

Zajęcie stanowiska w sprawie artykułu.