RB EBI 20/2023 Zmiana składu Zarządu Spółki Aforti Holding S.A.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 03 lipca 2023 roku rezygnacji Pana Pawła Opoki z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki z dniem 04 lipca 2023 r.

Załącznik