RB EBI 24/2023 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2022

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o dokonaniu zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2022 rok.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 21/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2022 roku zadeklarowano na dzień 31 sierpnia 2023 roku.

Zarząd Spółki prowadzi zaawansowane rozmowy z firmami audytorskimi mające na celu podpisanie umowy na badanie sprawozdań finansowych za rok 2022. W rozmowach jako realny termin zakończenia badania sprawozdań finansowych za rok 2022 podawany jest termin 30 października 2023 roku.

W tej sytuacji Zarząd Spółki informuje, iż dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2022 rok oraz wskazuje 31 października 2023 jako nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2022 i taki też termin wskazuje obecnie jako nowy w ramach zmiany harmonogramu.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.