RB EBI 1/2024 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.

Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport za IV kwartał 2023 roku, data publikacji 14 lutego 2024 roku;
Skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku, data publikacji 15 maja 2024 roku;
Skonsolidowany raport za II kwartał 2024 roku, data publikacji 14 sierpnia 2024 roku;
Skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku, data publikacji 14 listopada 2024 roku.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok, data publikacji 31 maja 2024 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT