RB EBI 2/2024 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2022

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o dokonaniu zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2022 rok.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 28/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2022 roku zadeklarowano na dzień 15 stycznia 2024 roku.

Zarząd Spółki raportem bieżącym EBI nr 26/2023 z dnia 3 listopada 2023 roku poinformował o zawarciu umowy o przeprowadzenie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2022 i 2023. Badanie sprawozdań finansowych za rok 2022 nie zostanie ukończone przed dniem 15 stycznia 2024 roku.

W tej sytuacji Zarząd Spółki informuje, iż dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2022 rok oraz wskazuje dzień 29 lutego 2024 roku jako nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2022 i taki też termin wskazuje obecnie jako nowy w ramach zmiany harmonogramu.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT