RB EBI 4/2024 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1), ust. 2) i 2a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT