RB EBI 5/2024 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki Aforti Holding Spółka Akcyjna

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 23 lutego 2024 roku rezygnacji Pani Olgi Chojeckiej-Szymańskiej z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 23 lutego 2024 roku. Pani Olga Chojecka-Szymańska nie podała powodów rezygnacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT