RB EBI 11/2024 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1), ust. 2) i 2a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT-1Q24

RAPORT-RB-EBI-11/24