RB EBI 16/2024 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2022 i 2023

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o dokonaniu zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2022 i rok 2023.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 12/2024 z dnia 28 maja 2024 roku termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2022 i 2023 rok zadeklarowano na dzień 28 czerwca 2024 roku.

Zarząd Spółki raportem bieżącym EBI nr 26/2023 z dnia 3 listopada 2023 roku poinformował o zawarciu umowy o przeprowadzenie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2022 i 2023. Badanie sprawozdań finansowych za rok 2022 i 2023 nie zostanie ukończone przed dniem 28 czerwca 2024 roku.

W tej sytuacji Zarząd Spółki informuje, iż dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2022 i 2023 rok oraz wskazuje dzień 30 września 2024 roku jako nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2022 i 2023 i taki też termin wskazuje obecnie jako nowy w ramach zmiany harmonogramu.

Ponadto Zarząd informuje, iż w związku ze zmianą terminu raportu rocznego za rok 2022 i 2023 nastąpiło naruszenie obowiązków informacyjnych, poprzez brak publikacji tej informacji na co najmniej 2 dni przed wcześniej wyznaczonym terminem.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt 14 Załącznika do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” oraz zmiany Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT