Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku RB 14/2018

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport jednostkowy oraz skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

POBIERZ Raport za IV kwartał 2017 r.

POBIERZ Prezentacja wynikowa za IV kwartał 2017 r.