Terminowy wykup obligacji serii N25 RB 53/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 01 czerwca 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/29/05/2017 z dnia 29 maja 2017 r., dokonał wykupu 446 szt. Obligacji serii N25 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej