Terminowy wykup obligacji serii N23 RB 42/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 maja 2019 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 04/25/04/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., dokonał wykupu 769 szt. Obligacji serii N23 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej