RB EBI 35/2020 – Przedterminowy wykup obligacji

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego:

a) nr 76/2017 z dn. 27.10.2017 r. ws. przydziału obligacji serii N45, niniejszym informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 roku dokonał przedterminowego wykupu 100 szt. obligacji serii N45 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii N45.

b) nr 77/2017 z dn. 03.11.2017 r. ws. przydziału obligacji serii N46, niniejszym informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 roku dokonał przedterminowego wykupu 60 szt. obligacji serii N46 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii N46.

c) nr 84/2017 z dn. 17.11.2017 r. ws. przydziału obligacji serii N48, niniejszym informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 roku dokonał przedterminowego wykupu 25 szt. obligacji serii N48 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii N48.

d) nr 96/2017 z dn. 22.12.2017 r. ws. przydziału obligacji serii N54, niniejszym informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 roku dokonał przedterminowego wykupu 40 szt. obligacji serii N54 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii N54.

e) nr 4/2019 z dn. 16.01.2019 r. ws. przydziału obligacji serii P1, niniejszym informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 roku dokonał przedterminowego wykupu 500 szt. obligacji serii P1 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii P1.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące
i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej