RB ESPI 18/2022 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – czerwiec 2022 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za czerwiec 2022 roku.

  • Wymiana walut na platformach online

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w czerwcu 2022 r. wyniosła ok. 507,41 mln PLN oraz była wyższa o 34,48 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po sześciu miesiącach 2022 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom  ok. 2 411,84 mln PLN, co oznacza wzrost o 18,53 % rok do roku.

  • Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w czerwcu 2022 r. wyniosła ok.  59,55 mln PLN oraz była wyższa o 11,30 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po sześciu miesiącach 2022 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 395,19 mln PLN, notując spadek o 1,80 % rok do roku.

  • Sfinansowane wierzytelności

W czerwcu 2022 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok.  0,22 mln PLN oraz była niższa o 63,01% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po sześciu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok.  2,34 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 66,41% rok do roku.

  • Łączna sprzedaż

W czerwcu 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 135,22 mln EUR i była wyższa o 40,28 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po sześciu miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok.  669,79 mln EUR, co oznacza wzrost o  22,25 % rok do roku.

  • Łączna liczba klientów

W czerwcu 2022 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 6 984 oraz była wyższa o 10,73 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za czerwiec 2022 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj dalej