RB ESPI 21/2022 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – lipiec 2022 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za lipiec 2022 roku.

  • Wymiana walut na platformach online

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w lipcu 2022 r. wyniosła ok. 489,94 mln PLN oraz była wyższa o 21,22 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po siedmiu miesiącach 2022 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom  ok. 2 901,78 mln PLN, co oznacza wzrost o 17,80 % rok do roku.

  • Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w lipcu 2022 r. wyniosła ok.  211,72 mln PLN oraz była wyższa o 488,31 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po siedmiu miesiącach 2022 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 608,95 mln PLN, notując wzrost o 38,17 % rok do roku.

  • Sfinansowane wierzytelności

W lipcu 2022 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok.  0,19 mln PLN oraz była niższa o 65,50% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po siedmiu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok.  2,49 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 66,85% rok do roku.

  • Łączna sprzedaż

W lipcu 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 167,33 mln EUR i była wyższa o 72,35 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po siedmiu miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok.  837,60 mln EUR, co oznacza wzrost o  29,75 % rok do roku.

  • Łączna liczba klientów

W lipcu 2022 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 7 033 oraz była wyższa o 10,18 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za lipiec 2022 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Czytaj dalej

2 myśli na temat “RB ESPI 21/2022 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – lipiec 2022 r.”

Możliwość komentowania jest wyłączona.