Raport bieżący – Sierpień 2022

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem publikacji raportów Grupa AFORTI przekazała dziś raport bieżący podsumowujący wyniki sprzedażowe i operacyjne całej Grupy.

W sierpniu 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 139,03 mln EUR i była wyższa o 44,19 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży osiągnęła poziom ok.  977,72 mln EUR, co oznacza wzrost o  31,78% rok do roku.

AFORTI Exchange: Obrót na platformie wymiany walut w sierpniu 2022 wyniósł 477,16 mln PLN, podsumowując minione osiem miesięcy tego roku, wartość obrotu na platformie wyniosła ok. 3 378,94 mln PLN, a więc o 19,16 % więcej rok do roku.

AFORTI Factor: W sierpniu 2022, wartość sfinansowanych przez AFORTI Factor wierzytelności wyniosła ok. 0,21 mln PLN, od początku 2022 roku jest to łączna kwota  2,69 mln PLN, mniej o 65,43% rok do roku.

AFORTI Collections: W ostatnim miesiącu nominalna wartość pozyskanych zleceń windykacyjnych spółki wyniosła 105,78 mln PLN oraz była wyższa o 149,71%. Po ośmiu miesiącach tego roku wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 719,32 mln PLN, co oznacza wzrost o ok. 48,91% rok do roku.

Zachęcamy do przeczytania raportu bieżącego.

Obejrzyj podsumowanie wideo miesiąca